Da er tiden kommet for lansering av nettsiden til Hrani Islandshestforening. Dette blir komplett nettløsning for deling av artikler, faglig stoff, innmelding av nye medlemmer og informasjon om kurs/stevner.